Sắp ra mắt phân khu Manhattan

Kể từ khi ra những đợt hàng đầu tiên tại dự án Vinhomes Imperia vào cuối tháng 03/2017. Vinhomes Imperia đã thực sự tạo lên cơn càn quét trên thị trường bất động sản Hải Phòng. Mở đầu dự án là sự...